GRUNT OHLÁŠKY ROLNÍCI PLODINY ORBA! ZÁHUMENKY KRČMA

°Bratranci Veverkové a jejich hudební inspirace°

   
Na základě zrestaurovaných zápisků Františka Veverky (jakýsi tehdejší "blog"), ve kterém byly nalezeny náměty libret kočovných písní bratranců Veverkových, překládáme pravděpodobné inspirace jednotlivých skladeb. Skládáním a veřejným hraním, si bratranci Veverkové přivydělávali na své anglické misi, ale i později v Čechách v době úpadku. Následující výklad je sice poněkud kusý, nicméně dává jasnou představu o díle obou bratranců. Písně jsou uváděny jak pod českými, tak i pod anglickými názvy (tj. tak jak je bratranci zpívali a tak jak je dnes zpívají i jejich prasynovci). Řazeny jsou chronologicky, tak jak je bratranci postupně psali (Bratranci Veverkové, a tím byli skutečně jedineční, zásadně nikdy nezačali psát novou skladbu dřív, než zcela dokončili tu předešlou).

Původní veze písní se bohužel nedochovaly. Uvádíme zde proto jak námi zrestaurované původní zápisky Františka Veverky, z kterých si můžeme i dnes, alespoň částečně, udělat obrázek o původních námětech těchto písní, tak i texty ze sbírek, které (podobně jako u nás pan František Sušil moravské lidové písně), zrestaurovali v 20. a 21. století potomci bratranců Veverkových, a to jak z anglické, tak i z české větve této po celém světě roztroušené dynastie. Více než sto padesát let lidovou slovesností z generace na generaci ústně předávané texty doznaly mnohdy značného významového posunu, než byly v 70. letech 20. století kodifikovány v anglické, a na počátku 21. století konečně také i v české verzi. Uvádíme zde proto jak původní zápisky a inspirace Františka Veverky, tak i anglické a české verze těchto textů, tak jak se ústním podáním dochovaly do dnešních dní.

Včerejší nový den / A New Day Yesterday (text, mp3)
Píseň zřejmě vznikla jako sebeironie. Veverkové uspořádali ohromnou oslavu na počest první zorané brázdy jejich v Anglii nově zrestaurovaným ruchadlem. Večírek to byl podle dochovaných zpráv divoký, ohromná pitka, po které Veverkové vyspávali notnou kocovinu, aniž si uvědomili že mezitím uběhl ne jeden, ale dva dny. Byli přesvědčeni, že v pondělí je teprve neděle a byli tudíž velice překvapeni; přátelé si je poté dlouho dobírali.

Bohumír jde na Leicesterské Náměstí / Jeffrey Goes To Leicester Square (text, mp3)
Reakce Veverků na návštěvu jejich dávného přítele, který se za nimi vypravil až do Anglie.

Otýpka roští / Boureé (text, mp3)
Klátící se, mátožné a padající postavy "...jak otépky na voze...", takto ten francouzský tanec, který Veverkové shlédli těsně před naloděním a přeplutím La Manche, popsal František ve svých zápiscích.

Zpět k rodině / Back To The Family (text, mp3)
Dočasný návrat z Anglie do rodné hroudy. "Ach, Rybitví... ."

Pro tisíc matek / For A Thousand Mothers (text, mp3)
Napsáno pod melancholickými dojmy z návštěvy místního sirotčince. Jiná návštěva téhož sirotčince byla později inspirací k napsání písně "Quizz Kid" (viz níže).

Žít v minulosti / Living In The Past (text, mp3)
Tím Veverkové zřejmě mysleli za vlády předchozího rakouského císaře Josefa II. , jehož státnické schopnosti a jeho toleranční patenty umožnily rozvoj nových směrů v zemědělství, oproti jejich současníkovi císaři Františku II. který raději vedl nesmyslné války s Napoleonem.

Učitel / Teacher (text, mp3)
Neví se o koho jde, ale zřejmě to byl jejich takříkajíc guru, který je mohl inspirovat k vynalézání. Podle různých teorií může jít o samotného Jethro Tulla (duchovně samozřejmě, Tull byl v době Veverkových již přes sto let po smrti).

Zabrečet ti píseň / To Cry You A Song (text, mp3)
Václav Veverka prožívá svou první lásku (v Anglii), naštěstí dlouho nevydržela a Václav se po návratu do rodných Čech oženil s poctivou slovanskou dívkou (pro ty anglosaský kozy je škoda brečet).

Keson od podlahy / Madison's Quatrain (text, mp3)
Oblíbený dupák sira Charlese Pasleyho, o kterém věřil, že když si ho bude vždy před každým ponorem pískat, nedostane kesonovou a ani žádnou jinou nemoc. Tento Pasleyho rituál později převzal a náležitě zpopularizoval sir Charles Madison. Kesonovou nemoc však Pasley navzdory své víře dostal nakonec stejně, zanechav po sobě sirotka, nemanželského Quizz Kida, v době skonu svého otce šest jar starého. Toho si pak osvojil František Veverka, což mu následně bylo inspirací k napsání písně "Quizz Kid" (viz níže).

Dýchací přístroj / Aqualung (text, mp3)
Veverkové byli svědky prvních pokusů plukovníka (později posmrtně sira generála) Charlese Pasleyho, průkopníka potápění královského námořnictva v Porsthmouthském přístavu.

Šilhavá Marie / Cross-Eyed Mary (text, mp3)
Místní prostitutka, kromě toho že neuvěřitelně šilhala ale měla též velké "přednosti" si další detaily František nepoznamenal.

Návrat laciného dne / Cheap Day Return (text, mp3)
Tak říkali Veverkové v krušných začátcích na cestě po Anglii nedělím, když stávali fronty na nuzný oběd, který rozdávali chudým v místním Opatství. Přesto však to byla záchrana před smrtí hladem.

Matka Husa / Mother Goose (text, mp3)
Václav, starý nemotora, nechtěně přišlápl jakémusi děcku nožičku na tržnici v Hampsteadu. Píseň je věnovaná matce toho dítěte a událostem které se poté seběhly.

Divím se nahlas / Wond'ring Aloud (text, mp3)
Píseň chtěl složit František původně jako vyznání, avšak velice se podivil, když mu jeho anglická milenka rozsypala v posteli drobky. Tento anglický obyčej mu byl pak po celý zbytek života záhadou.

Je to na mně / Up To Me (text, mp3)
První úspěch a první slušný výdělek po vynálezu secího stroje umožnil Veverkům dát si zase jednou slušnou večeři - "Hospodo, je to na mně" vzpomíná František.

Můj Bože / My God (text, mp3)
Povzdechnutí nad nechápavou a byrokratickou anglosaskou mentalitou. A to se oba bratranci těšili že v Anglii bude v tomto směru lépe než v rodných Čechách.

Hymnus 43 / Hymn 43 (text, mp3)
Ironická píseň na adresu Isaaca Wattse, současníka sira Jethro Tulla. Watts sám složil pro Anglikánskou církev těchto chvalozpěvů přes 400. Místní kostely jiné nenabízely, tak byly prací fra Wattse zahlceny. Je otázka, který ale Hymnus 43 měli Veverkové namysli, jelikož sám Watts pod tímto číslem složil dokonce tři. No, to už se asi nedozvíme.

Dech Lokomotivy / Locomotive Breath (text, mp3)
Oslavná píseň na objednávku. Složena u příležitosti sestavení parního stroje pojmenovaného Locomotive, konstruktéra George Stephensona, počátkem 19. století.

Natáhnout / Wind Up (text, mp3)
Veverkové po celou dobu pobytu v Anglii neustále bojovali s místní církví, tak jiné a tak svazující oproti té naší, katolické. Píseň vznikla jako výsměch všem "dobrým" farníkům, kteří "... jako klíčkem nataženi, co stroje každou neděli do kostela jdou, hluší a slepí, přesto za rohem souseda pomluví jako by se nechumelilo...", poznamenává si František.

Uvidíš, že se budeš voblizovat / Lick Your Fingers Clean (text, mp3)
Původně protestní píseň brojící proti zlořádům počínajícího kapitalismu volné soutěže vyzněla nakonec jako kompliment vyzdvihující široko daleko vyhlášené kulinářské umění Václavovy yorkshirské družky.

Tlustý jako cihla / Thick As A Brick (text, mp3)
Majitel místní cihelny Gerald Bostock, válečný vysloužilec a příležitostný básník si občas při formování hlíny přihnul z láhve o něco více než snesl a bohužel to mělo vliv na kvalitu jeho výrobků. V okolí se od té doby traduje okřídlené úsloví "...tlustej jako cihla vod Bostocka..." . To se Veverkům tak zalíbilo, že to museli zhudebnit.

Potullný pěvec na ochozu / Minstrel In The Gallery (text, mp3)
Tuto píseň napsali bratranci Veverkové poté, co se nakrátko vrátili do střední Evropy a navštívili tam depozitář polského královského hradu Wawel. Není však zcela zřejmé, zda se jednalo o skladbu vlastní nebo o převzatou skladbu anglických hudců Squirrel Cousins, kteří podle tohoto historického dokumentu: www, jsou jejími skutečně původními autory.

Capart Kid / Quizz Kid (text, mp3)
K napsání této písně inspirovala Františka Veverku, stejně jako v případě žalozpěvu Pro tisíc matek (viz výše), návštěva místního sirotčince. Bratrancům Veverkům se tam zželelo malého Quizz Kida, čerstvého sirotka a nemanželského dítěte právě v ten den pochovaného Charlese Pasleyho (viz výše) a přes mecenáše sira Charlese Madisona mu proto zprostředkovali možnost navštěvovat prestižní školu provozovanou opatstvím přináležejícím ke kostelu sv. Bartoloměje v Lower Basildonu v Berkshire. Quizz Kid si tam jako bystrý chlapec vedl velice dobře a po letech hodlal svá studia završit na proslulé universitě v Leedsu, kde začal studovat hudební komposici u profesora Fredericka Ashtona z Johanisburgu (pozor, nezaměňovat s Johannesburgem, ten je někde úplně jinde!) Studium však nedokončil, protože byl usvědčen z toho, že se pokusil vydávat za své partitury, které sto let před ním napsal sir Jethro Tull. Po nuceném opuštění university začal pít a nakonec zemřel zavržen a zapomenut v místním útulku pro bezdomovce. Sir Jethro Tull je tak ironií osudu, kvůli událostem spojených s touto (a to pohříchu i historii) neznámou epizodou, dodnes tradován pouze jako zemědělský vynálezce a reformátor, jeho hudební dílo bylo téměř zapomenuto a o tom, že byl navíc i vynikajícím skladatelem a hudebníkem, ví dnes již jen hrska zasvěcených - kupříkladu do mainstreamových médií se o siru Jethro Tullovi coby hudebním skladateli dostala, alespoň podle toho, co je nám známo, dosud zřejmě jen tato jedna jediná Bilbem Veverkou zdokumentovaná zmínka: www, a to navíc evidentně jak je v tom odkazu zdokumentováno, jen a jen díky naší osvětě - a stala se tak, alespoň v tomto druhu médií, naprostým unikátem.

Bláznivá instituce / Crazed Institution
K napsání této písně inspirovala Františka Veverku příhoda, která se stala při překračování francouzsko-anglické hranice, kdy se František zastal distingované dámy, sedící vedle něj v kupé. Neurvalý celník se tehdy dožadoval ukázání cestovních dokladů slovy "ukažte mi pasy" a František, v té době angličtinou ještě ne příliš dobře vládnoucí, se mylně domníval, že se jedná o nějaký rafinovaný dvojsmysl, neřkuli vulgaritu, vůči oné dámě a zachoval se tak, jak by se ostatně na jeho místě zachoval kterýkoli jiný anglický gentleman. Nakonec se vše vysvětlilo, pachuť z celní "bláznivé instituce" však zůstala a stala se později inspirací k napsání této (v kontextu tvorby bratranců Veverkových o trochu méně známé) písně.
Jako zápletku svého slavného skeče nazvaného "Poučení z krizového vývoje na ruské punkové scéně", použil o mnoho let později tuto (bratrancem Václavem tehdy hned na místě precizně zdokumentovanou) dvojsmyslnou situaci, v roli kašpárka pro pobavení lidu v podhradí, i jistý dvorní šašek, který shodou okolností ve stejné době navenek zastával i roli českého monarchy, kterého měl v šaškovské roli původně jen obveselovat. A tento jeho pohříchu Františkem Veverkou inspirovaný skeč, i přes nesporně pochybné umělecké kvality onoho dvorního šaška, bohužel (bohužel z hlediska jinak nezpochybnitelně pozitivního odkazu bratranců Veverkových) zajistil tomuto šaškovi i trvalé místo v dějinách české černé komedie a s ní souvisejících (a v tomto konkrétním případě i pokleslých) agrotechnicko-politicko-poetických literárních útvarů.

Jednou nohou v hrobě, ale rodný grunt je zapotřebí posíct, zorat a povláčet, i kdyby valach na kobyle rajtoval
/ Too Old To Rock'n'Roll; Too Young To Die! (text, mp3)
"Nemyslíš, že na tyhle hudební novoty jsme oba už tak trochu staří, Františku?" pokáral mladší Václav svého o tři roky staršího bratrance poté, co mu František na cimbál zapreludoval dnes již notoricky známý hudební motiv budoucího slavného šlágru.

Můry / Moths (text, mp3)
Tuto píseň napsali bratranci Veverkové za teplých letních večerů, když pozorovali můru, která nalétává nad plamen svíčky a František si do deníčku napsal toto (volně přeloženo, kupodivu si František v Anglii vedl zápisky anglicky, zřejmě aby utužil znalosti jazyka): "Můru přitahuje plamen svíčky s takovou intenzitou. že neví kde jí hlava stojí. Stále se do něj po hlavě vrhá až nakonec navždy zmizí z povrchu zemského".

Madrigal krále Jindřicha / King Henry's Madrigal (text, mp3)
Tahle převzatá píseň se Veverkům okamžitě zalíbila. František si poznamenal "...ten Jindra Králů, to je fachman...". Pouze střední pasáž trochu okořenili odzemkem, ale jinak do skladby nijak násilně nezasahovali.


Bilbo, Bulík a Jeffrey Veverkovi, praprasynovci


<< ZPĚT na
Všechny texty
<< ZPĚT
na všechny PLODINY