GRUNT OHLÁŠKY ROLNÍCI PLODINY ORBA! ZÁHUMENKY KRČMA

°My God°

°Můj Bůh°

z alba "Aqualung"

1. In the beginning Man created God; and in the image of Man created he him
2. And Man gave unto God a multitude of names, that he might be Lord over all the earth when it was suited to Man
3. And on the seven millionth day Man rested and did lean heavily on his God and saw that it was good
4. And Man formed Aqualung of the dust of the ground, and a host of others likened unto his kind
5. And these lesser men Man did cast into the void. And some were burned; and some were put apart from their kind
6. And Man became the God that he had created and with his miracles did rule over all the earth
7. But as these things did come to pass, the Spirit that did cause Man to create his God lived on within all Men: even within Aqualung
8. And Man saw it not
9. But for Christ’s sake he’d better start Looking

People what have you done
Locked Him in His golden cage
Made Him bend to your religion
Him resurrected from the grave
He is the god of nothing
If that's all that you can see
You are the god of everything
He's inside you and me

So lean upon Him gently
And don't call on Him to save you
From your social graces
And the sins you used to waive
The bloody Church of England
In chains of history
Requests your earthly presence at
The vicarage for tea

And the graven image youknowwho
With His plastic crucifix (he's got him fixed)
Confuses me as to who and where and why
As to how he gets his kicks
Confessing to the endless sin
The endless whining sounds
You'll be praying till next Thursday to
All the gods that you can count

Ian Anderson, prasynovec
z kompozice "Aqualung"

1. Na začátku stvořil Člověk Boha
aby byl jeho obrazem
2. A Člověk dal Bohu množství jmen, aby mohl být Pánem na celé zemi, když se to Člověku hodilo
3. A sedmimiliontého dne Člověk odpočíval a opřel se plně o svého Boha, a shledal to dobrým
4. A Člověk vymodeloval Aqualunga z prachu země a spolu s ním množství dalších jeho druhu podobných
5. A tito menší lidé byli Člověkem uvrženi v opuštění. A někteří byli upáleni, jiní vyhnáni od druhu svého zas
6. A Člověk se stal Bohem, jehož stvořil, a pomocí svých zázraků celé zemi vládl
7. Ale zatímco k těmto věcem docházelo, Duch, který způsobil, že Člověk svého Boha stvořil dále žil v každém Člověku, dokonce i v Aqualungovi
8. A Člověk toho neviděl
9. Ale už by se měl pro Krista pána Rozhlídnout

Lidi, co jste to provedli
Zavřít Ho v Jeho zlatý kleci
Nechat Ho klanět se vašemu náboženství
Jeho, kterej povstal z hrobu
Jako bůh je vám k ničemu
Jestli je tohle všechno, co na tom vidíte
To vy jste bohem všeho
On je uvnitř mě i vás

Tak se o Něj jenom trochu opírejte
A nevolejte ho v jednom kuse aby vás zachránil
Od vašich společenskejch prohřešků
A hříchů, který jste si zvykli přehlížet
Krvavá Anglikánská církev
Spoutaná v řetězech dějin
Žádá o vaši lidskou přítomnost
Při čaji na faře

A z tý vyrytý podobizny (víte koho...)
S Jeho plastikový krucifixem (má ho přidělanej)
Jsem teda jelen - nevím kdo a kde a proč
A co ho na tom baví
Vyzpovídejte se z nekonečnýho hříchu
Se svejma věčnejma nářkama
A budete se modlit až do příštího čtvrtka
Ke všem bohům na který si vzpomenete

Jetřich Tyl, praprasynovec

<< první  < předchozí  tato píseň: mp3  následující >  poslední >>

<< ZPĚT na
Bratranci Veverkové a jejich hudební inspirace
<< ZPĚT
na Můj Bůh na galerii ve Vagonu
<< ZPĚT
na Texty písní