GRUNT OHLÁŠKY ROLNÍCI PLODINY ORBA! ZÁHUMIENKY KRČMA

°Mates 'Clive' Veverka°

   

Jak je vidět zde na této fotografii, Mates Veverka je pra-pra-pravnukem Felixe Teleke z Tölökö (pozor, neplést s panem Tölökö z Teleke, to je někdo úplně jiný!) - jazzové držení bubnických paliček je totiž typické pro všechny potomky tohoto proslulého operního pěvce a hudebního vynálezce, který tento specifický druh držení paliček vynalezl. Je sice zajisté pravdou i to, že ono výše zmíněné typické držení není zrovna na této fotografii vidět přímo, i tak je ale více než zřejmé, že tam zcela evidentně být musí, byť pohříchu zrovna skryté za jedním z tom-tomů. (2017)

   
   

A na této dobové daguerrotypii je zvěčněn sám hrabě Felix Teleke z Tölökö (podle jedněch pramenů vpravo, podle jiných je ovšem zcela téměř jistě vlevo - ale ono vlastně stejně záleží hlavně na úhlu resp. směru pohledu, tak je to zřejmě v podstatě i jedno), pra-pra-praděd Matese Veverky, během testování jednoho ze svých mnoha dalších slavných hudebních vynálezů, které posunuly vývoj v jazzové a jazz-tullové hudbě o mnoho těžkých koňských délek kupředu - zde se konkrétně jedná o prototyp hudební trouby vyvinuté speciálně pro interpretaci jeho slavné kantáty pro šest kontrabasů a buben, jejíž premiéra bohužel vyvolala tak velký poprask mezi tehdejšími hudebními vědci a kritiky, že byla pohříchu zároveň i svou vlastní derniérou. (1881)

   

A zde již Felix Hudeček Veverka ze Slovenska, vzdálený prasynovec hraběte Felixe Teleke z Tölökö, demonstruje výhody použití prastrýcova vynálezu (upraveného ovšem pro použití spolu s houslemi) v praxi. Bez zajímavosti není jistě ani to, že přímí potomci tohoto ve své době významného hudebníka a hudebního inovátora, slovenští Bratranci Veverkoví, dodnes provozují slovenskou mutaci webových stránek bratranciveverkove na slovenské národní doméně sk. (1915)

   

<< PŘEDCHOZÍ VEVERKA

NÁSLEDUJÍCÍ VEVERKA >>

<< ZPĚT na
Novinky
<< ZPĚT
na Historii a Prehistorii
<< ZPĚT na
všechny ROLNÍKY