GRUNT OHLÁŠKY ROLNÍCI PLODINY ORBA! ZÁHUMENKY KRČMA

°Kauza Jethro Tull°

 

 

 

Vzhledem k dřívějšímu detailnímu studiu historie pozdního feudalismu, zkoumání "moderních" zemědělských vynálezů a studiu životních osudů jejich autorů je zcela jasné, že celá kauza Jethro Tulla je báchorka, předávaná nejprve v lidové slovesnosti prostého venkovského lidu Anglie a je tudíž notně přikrášlena. (pozn.: bohužel, jak je u Britů zvykem, každý blábol se stává realitou, pokud je pečlivě zaevidován a je mu přidělena spisová značka) Nicméně i když jsou informace značně zkreslené, zakládají se částečně na pravdě.

Období, do kterého postava Jethro Tulla spadá není 17. nebo 18. století, nýbrž přelom 18. a 19. století. Jethro Tull nebyl jeden člověk, ale dva lidé, kteří se významně zapsali do myslí a tudíž i do bájí tehdejších venkovanů.

Vlivem ústního předávání došlo jednak ke zkomolení a poté i k úplné záměně pravých jmen a také (folklor má tendenci zjednodušovat) se ze dvou osob stal jeden muž (to se lépe pamatuje a vypravuje). Skutečné historické postavy provedly na anglické půdě mnoho zemědělských novátorských pokusů, nad nimiž rolníci nejprve nechápavě kroutili hlavami, ale které následně s velkým nadšením přijali jako obrovské usnadnění jejich každodenní lopoty. Jedním z těchto vynálezů byl i převratný secí stroj.

Kvůli velkému pracovnímu a badatelskému nasazení a ještě z dalších důvodů, nemohli oba průkopníci zemědělství zároveň zapisovat své poznatky. Aby však jejich práce byla zachycena, byl jim z moci úřední hrabství Berkshire, přidělen písař jménem Jeffrey T. Tallent, z jehož zápisků vzešla i sporná kniha Horse-Hoeing Husbandry (pravděpodobně odsud pochází zkomolení jména a vytvoření fiktivní postavy Jethro Tulla).

Abych uvedl informace na pravou míru, skutečnými postavami, které stojí v pozadí příběhu smyšleného Tulla, nejsou nikdo jiný než František a Václav Veverkovi, čeští rolníci, zemědělští vynálezci a inovátoři, kteří v devadesátých letech osmnáctého století odcestovali do Anglie, neboť tam bylo příhodnější společenské klima pro jejich činnost a teprve po nasbírání zkušeností a návratu do vlasti se pustili do ještě větších projektů, aby nakonec vytvořili své proslulé ruchadlo.


Jeffrey Veverka, praprasynovec


<< ZPĚT na
Všechny texty
<< ZPĚT
na všechny PLODINY